Beauty Clinic Stavern
 
 

Hudpleie Salong - Larviksveiein 13, 3290 Stavern- tlf 98 03 65 65

Botox  pr område 2250,-

 er et registrert legemiddel som inneholder botulinum toxin type A. I svært små og fortynnede doser kan toksinet injiseres inn i utvalgte ansiktsmuskler for å glatte ut rynker. De vanligste områdene vi behandler med Botox er rynker mellom øyenbryn, panne og rynker som kommer frem ved øynene når du smiler. Botox brukes også ved Beauty Clinic Stavern mot svette under armene og hendene. 

Botox blokkerer nerveimpulsene til små ansiktsmuskler og hindrer at disse musklene trekker seg sammen. På denne måten blir den overliggende huden glatt og rynkene rettet ut. Botox injiseres i det ønskede området. Fordi sprøytespissen er så tynn opplever de fleste lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver et ubehag som ved et myggstikk. Behandlingen tar ca 15 min. avhengig av hvor mange områder man ønsker å behandle. Man kan gjenoppta arbeid og andre gjøremål umiddeltbart etter behandlingen. Etter injeksjonene tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 7 dager før man får full effekt. 

Effekt 

Effekten varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter første behandling. For å vedlikeholde optimal effekt bør man beregne og gjenta injeksjonene 2-4 ganger per år. Resultatene fra de første vitenskapelige studiene med Botox brukt ved rynker viser at Botox varer lenger etter hver ny behandling. 

Botox mot svette 

Botox er også en av de mest effektive behandlinger mot svette under armene og hendene. Du vil merke at svetteproduksjonen reduseres innen 1-2 uker. Effekten av Botox er forbigående, og varer i gjennomsnitt 4-12 måneder. Ved gjentatte behandlinger varer effekten lenger. Effekten av Botox mot svetteproduksjon varer generelt lenger enn når medikamentet brukes mot rynker. Satt riktig, av le, er Botox helt ufarlig som svettebehandling.

Bivirkninger

Botox er en veldig trygg behandling med Botox svært sjeldne bivirkninger Etter behandlingen man kun oppleve en lett rødhet og ømhet ved innstikkstedene. Rødheten kan lett sminkes bort. Små blåmerker kan, i sjeldne tilfeller, forekomme etter behandlinge. Våre hudleger har internasjonal sertifisering fra Europa og USA innen avansert behandling med botulinum toksin. Dette gjør behandlingen svært trygg. 

Hvilke tilstander brukes Botox mot

Mest kjent er kanskje bruken av botox mot rynker. Dette har revolusjonert den kosmetiske industrien, og behandlingen av rynker. Botox mot svette er også blitt veldig populært. Botulinum toksin brukes også for en lang rekke andre medisinske tilstander. Dette inkluderer overaktive muskler rundt øynene, skjeling, overaktiv blære, spastiske muskler etter hjerneslag og en del muskelsykdommer. 

Virkestoff

Botox leveres medisinsk i en beholder med 100 enheter. Det lagres i kjøleskap, og blandes med vann før det brukes i behandling. 

Kan man bli immun 

Kroppen kan utvikle såkalte antistoffer mot botulinum toksin. Det vil si at immunforsvaret lager stoffer i blodet, som nøytraliserer virkningen av behandlingen. Denne reaksjonen gjør at behandlingen varer kortere, og at man mister effekten av botox. Ikke alle får en slik reaksjon, men det er heller ikke helt uvanlig. Immunitet mot botox vil først utvikle seg hos de som har hatt gjentatte behandlinger. Våre hudleger vil da bytte til et annet botulinum toksin slik som dysprot, xeomin eller dysport.